ENERGETICKÝ SPECIALISTA

dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Více o mně

PRODUKTY

PENB

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním, klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz slouží pro objektivní porovnání energetické náročnosti nejrůznějších typů budov.

EŠOB

Energetický štítek obálky budovy posuzuje výhradně tepelně izolační úroveň obálky stavby prostřednictvím ukazatele, který se nazývá "průměrný součinitel prostupu tepla" . U tohoto posudku nezáleží, na rozdíl od PENB, na lokalitě, prostorové orientaci, technickém vybavení stavby, ani způsobu užívání budovy. EŠOB nehodnotí energii spotřebovanou v budově.

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Výpočet tepelných ztrát budovy slouží pro správný návrh výkonu tepelného zdroje, který slouží pro vytápění daného objektu. Tento výpočet lze také aplikovat na tepelné ztráty jednotlivých místností, což je velmi vhodné pro stanovení výkonu jednotlivých topidel v místnostech budovy.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zpracování dokumentace na poskytnutí dotace na rekonstrukci a výstavbu rodinných a bytových domů, včetně podání a vyřízení žádosti. Příprava a konzultace projektu se stavitelem tak, aby rekonstruovaná, či nová budova splňovala požadavky dotačního programu.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Konzultace v oblasti spotřeby a úspor energie jak pro firmy, tak pro domácnosti. Poradenství v oblasti výběru nejvhodnějšího tepelného zdroje jak z energetického, tak ekonomického hlediska, např.: výpočet spotřeby elektrické energie tepelného čerpadla v průběhu topné sezóny.

MĚŘENÍ TERMOKAMEROU

Termovizní diagnostika budov, strojů, tepelných zdrojů, včetně vypracování protokolu z měření.

Image

CERTIFIKÁT

Certifikát člena Asociace energetických specialistů

  • dne 04.02.2020 zapsán do Seznamu energetických specialistů, vedeným Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  • prohlédněte si můj profil u MPO

RAZÍTKO

Image